Art Filisiti Druhna Anois (Coni)

Champion Polski

CELINE ICE Onyx Garden (Coco)

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

FIDŻI STONE Onyx Garden FCI (Gaba)

Champion Polski

HAIDI Summer Lady FCI (Mika)